А. А. Пичхадзе. M. Chromá. Apocryphal Questions of Bartholomew in the Slavonic Tradition
РЯНО. 2020. № 1 (39), С. 294 - 296


А. А. Пичхадзе. Флексия Д. ед. -ови/-еви в древнерусском о-склонении
РЯНО. 2015. № 1 (29), С. 171 - 190


А. А. Пичхадзе. Кириллица: от возникновения до наших дней
РЯНО. 2012. № 2 (24), С. 322 - 323