А.-М. Тотоманова. Славянската версия на Хрониката на Георги Синкел. Университетско издателство «Св. Климент Охридски». София, 2008. 684 с. (Университетска библиотека № 474)


2009. № 1 (17), 314-315