А. А. Пичхадзе. Ильина книга: Рукопись РГАДА. Тип. 131
РЯНО. 2005. № 2 (10), С. 313 - 313


А. А. Пичхадзе. Г. Ф. Ковалев. Этнос и имя. Воронеж, 2003
РЯНО. 2004. № 1 (7), С. 322 - 323


А. А. Пичхадзе. Этимологические исследования: Сб. науч. тр. Вып. 8
РЯНО. 2004. № 2 (8), С. 316 - 318


А. А. Пичхадзе. Indexy k staroslověnskému slovníku
РЯНО. 2004. № 2 (8), С. 318 - 318