Z. Nedomová. Tendence k analytismu v současné ruštině (na materiálu jmenných slovních druhů)


2015. № 1 (29), 307-308

Е. В. Маринова, О. Ю. ПашкинаНижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского