Z. Nedomová. Tendence k analytismu v současné ruštině (na materiálu jmenných slovních druhů)


2015. № 1 (29), 307-308

Е. V. Marinova, О. Yu. Pashkina, Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod