Е. В. Маринова, О. Ю. Пашкина. Z. Nedomová. Tendence k analytismu v současné ruštině (na materiálu jmenných slovních druhů)
РЯНО. 2015. № 1 (29), С. 307 - 308