О. О. Потебня й актуальні питання мови та культури: Зб. наук. праць / Відп. ред. В. Ю. Франчук. К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2004. — 368 c.


2006. № 2 (12), 306-308