Предраг Пипер. Увод у славистику. 1. Београд: Завод за уџбенике, 2008. — 302 с.


2010. № 2 (20), 316-317