Čtyřicet homilií Řehoře Velikého na Evangelia v českocírkevněslovanském překladu. Díl I. Homilie I–XXIV / K výdaní připravil Václav Konzal. Praha, 2005. LVI + 681 s. Díl druhý. Homilie XXV–XL / K výdaní připravil Václav Konzal za pomoci Františka Čajky. Praha, 2006 (= Práce Slovanského ústavu. Nova řada, svazek 20/I–II). XL + 1388 (– 681) + LIII s.


2008. № 1 (15), 303-307