The Origins of Anonymous’s Skazanie and Nestor’s Chtenie o svv. muchenikakh Borise i Glebe


2006. № 1 (11), 156-194