Václav Konzal. Staroslověnská modlitba proti ďáblu: nejstarší doklad exorcismu ve velkomoravském písemnictví (= Práce Slovanského ústavu. Nová řada, svazek 40). Uspořádali a doplnili František Čajka a Martina Chromá


2015. № 2 (30), 261-262

A. A. Pichkhadze, Vinogradov Institute of Russian Language, RAS